Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011


Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,

   Με αφορμή ερωτήματα , σχετικά με το χρόνο πραγματοποίησης των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε., σας ενημερώνω για τα εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ 50/96 , για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή καταρτίζονται μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση διευθύνσεις προσωπικού της Κ.Υ. με βάση τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης, χωριστά για δασκάλους, νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων κατά κλάδο, προκειμένου για τους πίνακες της Α/θμιας Εκπ/σης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου