Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Σύμφωνα με το Ν. 3848/2010,αρ. 25,παρ.1 τοποθετήθηκαν οι νέοι Υποδιευθυντές από το Υπερεσιακό Συμβούλιο κάνοντας δεκτές τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολικών τους μονάδων εκτός μιας όπου μετά από ισοψηφία τριών (3) υποψηφίων στον σύλλογο διδασκόντων, την απόφαση πήρε το ΠΥΣΠΕ.
Η θητεία τους είναι τετραετής και λήγει στις 31 Ιουλίου 2015.
   
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ

1.Χατζηπαναγιώτου Βασίλειος 4ο 10/θ Δ.Σ. Καστοριάς
2.Καρυδάς Νικόλαος 5ο 12/θ Δ.Σ. Καστοριάς
3.Φιλίππου Ολυμπία 9ο 12/θ Δ.Σ. Καστοριάς
4.Γιαννάδου Αλίκη 1ο 10/θ Δ.Σ. Μανιάκων
5.Χαντζαρίδου Παρθένα 12/θ Δ.Σ. Μεσοποταμίας
Καλή θητεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου