Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ


Επισυνάπτεται Απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας με θέμα: "Καθορισμός Σχολικών Μονάδων Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης"