Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Ανάκληση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Π.Υ.Σ.Π.Ε.) που αφορά το υπ’ αριθμ. Φ.30/6151/23-12-2010 έγγραφό μας, την ανακοινοποίηση στις 27-12-2010 και την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά το υπ’ αριθμ. 6205/28-12-2010 έγγραφό μας σας ενημερώνουμε ότι ανακαλείται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).
                                      Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
                                                            Έλενα Ζυγούρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου