Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Από τη ΔΟΕ

Συνενώσεις – Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012
Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο σχεδιασμούλειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τοσχολικό έτος 2011-2012 δρομολογεί μεταβολές με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση τηςπαρεχόμενης εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των υποδομών για την εφαρμογή των καινοτόμωνμεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας και τη διευκόλυνση τωνεκπαιδευτικών για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου