Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας

Η λογική, λοιπόν, των συνενώσεων είναι καθαρά παιδαγωγική. Στόχος είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τις κτηριακές υποδομές σε κάθε περιοχή. Κοιτάμε το κάθε σχολείο χωριστά, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες. 
Η γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντική. Εξίσου σημαντική είναι και η γνώμη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας,  εκπαιδευτικών και γονέων. Θα γίνει το καλύτερο δυνατόν για τα παιδιά.
21-01-11 Δήλωση της Υφυπουργού Παιδείας για τις Συνενώσεις και Ιδρύσεις Σχολείων
Όλο το δελτίο τύπου εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου