Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.

Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών
Άρθρο 1

1. Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση
κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15
μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου