Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
            ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  
5 -4 -2011
Συναδέλφισσες & συνάδελφοι
        Σας  ενημερώνω   ότι  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  στις« Παρατηρήσεις-Προτάσεις της ομάδας εργασίας της Δ.Ο.Ε  για τη μοριοδότηση  αποσπάσεων και  την αναμοριοδότηση  των  σχολικών  μονάδων  Π.Ε.»  αποστέλλονται  ομόφωνα οι  εξής παρατηρήσεις  προκειμένου να διαμορφωθεί  η  τελική  πρόταση της  Ομοσπονδίας μας.
Ι.  ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

1. Να δίνεται απόσπαση στα ζευγάρια των εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα, όπως και στα Σώματα Ασφαλείας.
2. Να υπάρχει δικαίωμα συνεξέτασης των αιτήσεων απόσπασης στο ζευγάρι εκπ/κων που κάνει αίτηση απόσπασης.
3. Να αυξηθούν τα μόρια εντοπιότητας σε 8 μονάδες.
4. Τα μόρια αρχαιότητας να αυξηθούν σε 2,5 μονάδες ανά έτος.
5. Να αποσπώνται  τα συνδικαλιστικά στελέχη από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
6. Να υπάρξει διευκρίνιση ως προς το εδάφιο 3.2.3. της παραγράφου 3 σχετικά με τις αποσπάσεις σε έκτακτα και ειδικά προβλήματα αν και χρειάζεται ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση.
ΙΙ.  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
1. Αναδρομικά να ισχύσει η μοριοδότηση λόγω δυσμενών συνθηκών καθώς από του     χρόνου θα έχουμε δωδεκάβαθμη κλίμακα.
2. Διευκρίνιση ως προς τα προσόντα του εδαφίου Θ της παραγράφου 7 για τις μεταθέσεις στα ΣΜΕΑΕ ή τάξεις υποδοχής καθώς και σε ΚΕΔΔΥ για τα άλλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία θα προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα που μπορεί να διαπιστώνονται με προφορική συνέντευξη, ενώπιον του Υ.Σ.
3. Κατάργηση της τριετής παραμονής του νεοδιόριστου στον τόπο διορισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου