Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/5/2011 ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας ενημερώνω ότι την Δευτέρα 16/5/2011 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Ν. Καστοριάς με θέμα: Υπεραριθμίες και επικύρωση κενών οργανικών θέσεων.
  Μετά τη συνεδρίαση θα ακολουθήσει ενημερωτικό δελτίο.Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών
   
Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:
 Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.

1. Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

2. Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

3. Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
ι)Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. 
ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα

4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου