Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

ΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.


Καλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να  συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο και να υποβάλουν τη δήλωση τοποθέτησης με τα σχολεία προτίμησής τους στη Δ/νση ή στο Γραφείο όπου ανήκουν οργανικά εντός δέκα (10) ημερών, από Δευτέρα 30-5-2011 έως Τετάρτη 8-6-2011. Επισημαίνεται ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.ΤΑ ΚΕΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου