Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ


Λιγότερα ολοήμερα σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά αναμένεται να λειτουργήσουν το επόμενο έτος, καθώς το υπουργείο Παιδείας θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για τις σχολικές μονάδες που έχουν μέχρι 6 οργανικές θέσεις. Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Εύης Χριστοφιλοπούλου , τονίζεται ότι για να λειτουργήσουν τη νέα χρονιά οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σε ολοήμερη βάση θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις

·                     Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν ανελλιπώς τουλάχιστον εξήντα (60) μαθητές στο σχολείο.
·                     Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Προγράμματος να είναι 15 μαθητές.
·                     Στα ως άνω Δημοτικά Σχολεία με Ολοήμερο θα εγγράφονται και θα φοιτούν στο πρόγραμμα οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση.
·                     Η αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους. Η συγκρότηση των Τμημάτων θα γίνεται με βάση τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες αποχώρησης των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου