Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

ΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙ


Α. Όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης εντός Νομού.
Β. Τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση και έκαναν αίτηση για οριστική τοποθέτηση το Νοέμβριο.
Γ. Τους εκπαιδευτικούς που πήραν μετάθεση στο Ν. Καστοριάς.
Δ. Τους εκπαιδευτικούς που είναι αποσπασμένοι και επιστρέφουν από σχολεία του εξωτερικού.
Ε. Τους εκπαιδευτικούς που κρίθηκαν υπεράριθμοι και δεν τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες είτε με αίτησή τους, είτε επειδή δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις.
εντός πέντε (5) ημερών δηλαδή από Δευτέρα 13-6-2011 έως και Παρασκευή 17-6-2011 να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε όποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε πρωινό και ολοήμερο τμήμα σχολικής μονάδας.
Οι δηλώσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Καστοριάς είτε απευθείας, είτε με φαξ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου