Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


   Ανακοινώθηκε ο πίνακας με τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ν. Καστοριάς, που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με την αριθ. 10/1Συμβούλιο Επιλογής/21-6-2011 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Καστοριάς. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα γραπτής ένστασης κατά των πινάκων αυτών εντός πέντε ημερών από την κοινοποίησή τους (καταληκτική ημερομηνία Δευτέρα 27-6-2011).
   Η ένσταση υποβάλλεται στη Δ/νση ή στο Γραφείο Π.Ε. που ο υποψήφιος κατέθεσε την αίτησή του για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου