Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠ/ΓΩΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτών να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους Πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των Πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 08/08/2011 μέχρι και 09/08/2011, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζει το με αριθ. Φ.361.1/266/90036/Δ1/04.07.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου