Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Σύσταση 480 οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών κλάδων Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, συστήνεται κλάδος Πληροφορικής εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα συστήνονται 288 θέσεις κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής πτυχιούχων Πανεπιστημίων και 192 θέσεις κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής πτυχιούχων ΤΕΙ.
Η απόφαση προωθείται προς υπογραφή και από το Υπουργείο Οικονομικών.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της κοινής Υπουργικής Απόφασης οι θέσεις θα καλυφθούν με μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους.