Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Λειτουργία σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε εφαρμογή των:
Π.Δ. 104/1979 : Περί σχολικού  και διδακτικού έτους… των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
Π.Δ.200/1998 και 201/1998 :Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.
Ν.3852/2010 : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης … Πρόγραμμα Καλλικράτης,
καλούμαστε να λειτουργήσουμε σύμφωνα με το οριζόμενο από αυτά νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολικών  μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς και ως εκ τούτου ενημερώνουμε τις εκπαιδευτικές κοινότητες της περιοχής αρμοδιότητάς μας ότι τα σχολεία τη Δευτέρα, 9/1/2012 θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμά τους.
Στις /στους κ.κ. Δ/ντριες - Δ/ντες και συλλόγους διδασκόντων ανατίθεται η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αρμοδιότητας τους.
Η Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Καστοριά Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Καστοριάς
Στέλλα Κ. Τέγου-Στεργιοπούλου     Γεώργιος Μασλάρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου