Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Διευκρινήσεις σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων για τους διορισθέντες το σχολικό έτος 2010-11

Από το Δ. Μπράτη


Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

            Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων (3-2-2012), που αφορά στους διορισθέντες το σχολικό έτος 2010-2011, σας ενημερώνω για τα εξής:


  1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση ΤΩΡΑ : Από 6/2 έως 13/2/2012 έχουν μόνο όσοι διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-11, εφόσον έχουν υπηρετήσει στην περιοχή του πρώτου διορισμού δύο χρόνια.
Προσοχή : Εάν η αίτηση δεν ικανοποιηθεί έχουν δικαίωμα υποβολής και την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά κ.ο.κ. Εφόσον, όμως, ικανοποιηθεί θα πρέπει να υπηρετήσουν ξανά μια διετία στη νέα θέση για να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ξανά (όπως ισχύει για όλους με το Ν.3848/2010).


  1. Ο διπλασιασμός των μορίων την τρίτη και τέταρτη χρονιά: Αφορά μόνο όσους διορίστηκαν από το σχολικό έτος 2010-2011 και μετά. Εφόσον κάποιος δηλ. δεν πάρει μετάθεση στη διετία και παραμείνει και τρίτο χρόνο, τον τρίτο χρόνο θα πάρει διπλάσια μόρια -το ίδιο και τον τέταρτο.
π.χ.: Αν κάποιος παραμείνει σ΄ ένα σχολείο που έχει 5 μόρια 2 χρόνια θα πάρει 5+5=10 μόρια. Αν παραμείνει και τρίτο 5+5+10=20 μόρια. Αν παραμείνει και τέταρτο 5+5+10+10=30 μόρια.
Είναι φανερό ότι η ρύθμιση αυτή αδικεί όσους διορίστηκαν πριν το 2010. Γι ΄αυτό και με ανακοίνωσή μου, όταν η τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή, ζήτησα να ισχύει για όλους ανεξαρτήτως του πότε διορίστηκαν.


  1. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν κενά: Κανείς δεν το γνωρίζει από τώρα αφού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 οι πίνακες των κενών οργανικών θέσεων , κατά περιοχή μετάθεσης , καταρτίζονται μέχρι 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους. Έχουμε ζητήσει στις κενές οργανικές θέσεις να συνυπολογιστούν , κατ΄ εκτίμηση , και οι παραιτήσεις που θα προκύψουν μέχρι 31-8-2012, για να γίνουν περισσότερες μεταθέσεις.


  1. Πόσες προτιμήσεις μπορούμε να δηλώσουμε: Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 50/96 παρ. 3 στην αίτηση μπορούν να αναγραφούν , ως προτιμήσεις, μέχρι 15 περιοχές μετάθεσης.


  1. Πότε εξετάζονται οι μεταθέσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 5 του Π.Δ. 50/96 το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ) συνεδριάζει μέχρι 31 Μαρτίου (κάθε έτους) και αποφασίζει για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών (ποτέ σχεδόν μέχρι τώρα δεν έχει τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Πέρυσι οι μεταθέσεις ανακοινώθηκαν στις 29 του Απρίλη).


  1. Ανάκληση αίτησης για μετάθεση: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 4 , η αίτηση για μετάθεση μπορεί να ανακληθεί μέχρι το τέλος Δεκέμβρη (αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση το Νοέμβρη).Μέχρι τώρα όμως το ΚΥΣΠΕ έκανε δεκτές όλες τις αιτήσεις ανάκλησης που έφταναν στο Συμβούλιο μέχρι και την παραμονή της συνεδρίασής του.

            Τέλος, επισημαίνω ότι τα κριτήρια των μεταθέσεων αναγράφονται στα Π.Δ. 50/96 ,100/97, στο Ν.3848/2010 και ολοκληρωμένα στην εγκύκλιο των μεταθέσεων που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου