Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

213.875.000 Ευρώ στους ΟΤΑ όλης της χώρας. Ολόκληρη η Υπουργική ΑπόφασηGiannitsisΤο ποσό των 213.875.000 Ευρώ διατίθεται στους ΟΤΑ όλης της χώρας στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς. Το ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων. Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις Δήμων που υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, τα ποσά που τους αποδίδονται με την απόφαση αυτή, διατίθενται υποχρεωτικά για την εξόφλησή τους
Από το Γ. Δημητρακόπολο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: