Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Από το συνάδελφο Γ. Δημητρακόπουλο


Τι ισχΥει για το Διευθυντή ΣχολικΗς ΜονΑδας Οταν αυτή καταργΕΙται;

Τι ισχΥει για τους ΔιευθυντΕς ΣχολικΩν ΜονΑδων Οταν αυτΕς συγχωνεΥονται;

Τι ισχΥει για τους εκπαιδευτικοΥς ΣχολικΩν ΜονΑδων Οταν αυτΕς συγχωνεΥονται;

Ποια η διαδικασΙα κρΙσης και τοποθΕτησης υπερΑριθμων εκπ/κων


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΟ ΤΡΙΣΕΛΙΔΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ Π.Δ. 50/96 ΚΑΙ 100/97