Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Ο τελικός αριθμός των αιτήσεων για μετάθεση που υποβλήθηκαν στην Π.Ε.


Από το  Δημήτρης Μπράτης  
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

            Σας κοινοποιώ πίνακες στους οποίους εμφανίζεται, κατά κλάδο ο τελικός αριθμός των αιτήσεων για μετάθεση που υποβλήθηκαν στην Π.Ε., για το σχολικό έτος 2012-13. Στον αριθμό των αιτήσεων συμπεριλαμβάνονται και οι διορισθέντες του 2010.
Α.ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Κλάδος
Πλήθος
Αιτήσεων
Αγγλικής
609
Δάσκαλοι
5758
Μουσικής
171
Φ. Αγωγής
849
Νηπιαγωγοί
1718
Σύνολο:
9105

Β.ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Κλάδος
Πλήθος
Αιτήσεων
ΠΕ 70
136
ΠΕ60
53
ΠΕ11
24
ΠΕ16.01
1
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
8
ΣΥΝΟΛΟ
222