Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Από το συνάδελφο Γ. Δημητρακόπουλο


Με αφορμή τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων και τα ερωτήματα των συναδέλφων για το ισχύον νομικό πλαίσιο, παραθέτουμε τις διατάξεις εκείνες που αφορούν τόσο τους υπαλλήλους που διανύουν τη δοκιμαστική υπηρεσία όσο και τους μόνιμους υπαλλήλους...