Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Σχετικά με τις αποσπάσεις

Από το Δ.Μπράτη


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών (αποσπάσεις, μετατάξεις, αμοιβαίες μεταθέσεις), σας ενημερώνω για τα εξής:
1. Αποσπάσεις: Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ θα γίνουν και τη φετινή χρονιά με μοριοδότηση. Ήδη έχει συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους της Δ.Ο.Ε., της ΟΛΜΕ και του Υπ. Παιδείας και έκανε διορθώσεις στα επιμέρους κριτήρια, προκειμένου να εξαλειφθούν οι αδικίες που υπήρξαν την προηγούμενη χρονιά.
Ο πρώτος κύκλος των αποσπάσεων υπολογίζεται να γίνει προς το τέλος Ιουλίου του 2012.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στις ημερομηνίες που θα προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Οι αποσπάσεις σε φορείς (περιφ. Δ/νσεις, Υπ. Παιδείας, Δ/νσεις, κλπ.) προηγούνται των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.