Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ


Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Καστοριάς στις 8-6-2012 αφού έλαβε υπόψη του τη σχετική νομοθεσία Χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς:

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
1. Δουλγέρης Ιωάννης, λόγω υποβιβασμού του 2ου Δ.Σ. Καστοριάς από 8/θ σε 6/θ.
2 Μπαμπάκου Ελένη, λόγω υποβιβασμού του 2ου Δ.Σ. Καστοριάς από 8/θ σε 6/θ.
3. Φιλίππου Στέργιος, λόγω υποβιβασμού του 3ου Δ.Σ. Καστοριάς από 8/θ σε 6/θ.
4. Τανοπούλου Μαρία, λόγω υποβιβασμού του 3ου Δ.Σ. Καστοριάς από 8/θ σε 6/θ.
5. Χριστόπουλος Γεώργιος, λόγω υποβιβασμού του 6ου Δ.Σ. Καστοριάς από 8/θ σε 6/θ.
6. Καρανικόλας Θωμάς, λόγω υποβιβασμού του 7ου Δ.Σ. Καστοριάς από 8/θ σε 6/θ.
7. Παπαμιχαήλ Πετρούλα, λόγω υποβιβασμού του Δ.Σ. Διποταμίας από 3/θ σε 2/θ.Καλούνται οι πιο πάνω εκπαιδευτικοί καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι την προηγούμενη χρονιά και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν και είναι οι:
 1. Κωτόπουλος Βασίλειος.
 2. Κεσκίνη Αντωνία.
 3. Σταύρου Δημήτριος.
 4. Σαπαλίδου Παρθένα.
 5. Φωστηροπούλου Φρειδερίκη.
 6. Χατζηιωαννίδης Ηλίας.
 7. Γεωργιάδου Παρθένα.
 8. Πραβήτα Γεωργία.
 9. Λινού Γεωργία.
 10. Μπέλλος Σταύρος.
 11. Γιαννίκου Ευστρατία.
 12. Μπελικαΐδη Ελευθερία.
 13. Βαριοζίδης Κων/νος.
 14. Δημητρόπουλος Χρήστος.
 15. Μανίκα Δέσποινα.
 16. Βόλτση Αγγελική.
 17. Αθανάτου Αγγελική.
 18. Πανταζόπουλος Κων/νος.
 19. Δούκας Δημήτριος.
 20. 20Μίγκος Ηλίας

  Να συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησης από υπεραριθμία με τα σχολεία προτίμησής τους και να την υποβάλουν στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Καστοριάς εντός δέκα (10) ημερών, από Παρασκευή 8-6-2012 έως και Δευτέρα 18-6-2012. Επισημαίνεται ότι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων. Επίσης διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθ. 14 παρ. 5γ του Π.Δ. 50/96 οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.
Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων θα υποβάλουν τη δήλωση τοποθέτησης συμπληρώνοντας απλά την παρ. β της δήλωσης, χωρίς να συμπεριλάβουν σχολικές μονάδες, διαδικασία που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης της υπεραριθμίας.