Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών, καλούνται οι εκπαιδευτικοί:
  1. Που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν. Καστοριάς.
  2. Που έχουν έρθει με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ,
να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Καστοριάς, απευθείας ή με ΦΑΞ, από Δευτέρα 20-8-2012 έως Παρασκευή 24-8-2012 και ώρα 12:00, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν έρθει με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ να καταθέσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης που υπέβαλαν για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ).
Διευκρινίζεται ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στην παρούσα φάση θα τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά που θα προκύψουν εκ νέου. Είναι αυτονόητο ότι μπορούν να δηλωθούν και σχολικές μονάδες που δεν εμφανίζονται στον πίνακα, των οποίων τα κενά μπορούν να προκύψουν με την οριστικοποίηση των τμημάτων που θα λειτουργήσουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.