Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΑΕ


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επτακοσίων πέντε (705) Δασκάλων ΕΑΕ και εκατόν ογδόντα πέντε (185) Νηπιαγωγών ΕΑΕ, αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε δομές της Ειδικής Αγωγής .
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς έρχονται μία νηπιαγωγός και επτά δάσκαλοι.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ71
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΖΙΟΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60.50
ΤΣΑΝΟΥΣΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ