Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

25.000.000 Ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων


Τελικά το Υπουργείο Εσωτερικών "έκοψε" τη δ' δόση του 2012, Ιδού, η απόφαση για την α' δόση του 2013:
"Αποφασίζουμε
Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών", ποσό 20.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους και ποσό 5.000.000,00 € το οποίο αποδίδεται στους Δήμους της Α΄και Β΄ ζώνης, όπως αυτές καθορίσθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης, σύμφωναμε τους κάτωθι 1 και 2 πίνακες:ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ