Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας κοινοποιούμε αντίγραφο του πίνακα με βάση τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ν. Καστοριάς, που συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθ. 18/8Συμβούλιο Επιλογής/13-7-2011 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Καστοριάς.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης εντός πέντε (5) ημερών, από τηνΠέμπτη 14-7-2011 έως και την Τετάρτη 20-7-2011 στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Ν. Καστοριάς.
Παρακαλούμε εφόσον έχετε αντιρρήσεις ως προς τους πίνακες να υποβάλλετε ένσταση προς το Π.Υ.Σ.Π.Ε. εντός πέντε (5) ημερών έως και την Τετάρτη 20-7-2011.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου