Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

Μπράτης Δημήτρης                                                                                
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ 


Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Σας κοινοποιώ την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων» , σύμφωνα με την οποία όσοι εκπαιδευτικοί με δήλωσή τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις αυτές για ολοκλήρωση της θητείας τους και θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής σχολικών συμβούλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου