Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Από το Δ. Μπράτη
Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2011 20:27
Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΑΕΠ)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 19 έως και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου