Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Π.Ε

Από το Δ.Μπράτη
Το K.Υ.Σ.Π.Ε. θα συνεδριάσει στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2011


Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2011 17:59
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Το K.Υ.Σ.Π.Ε. θα συνεδριάσει στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και Τετάρτη και ώρα 12.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
Τρίτη 20-9-2011
«Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. επί των αποσπάσεων και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
-«Εξέταση αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
-«Εξέταση αιτήσεων τροποποίησης απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»
-«Εξέταση θεμάτων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διαμόρφωση σχετικής πρότασης»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου