Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

3η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ


Το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορηγεί τους Δήμους της χώρας για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ). Το ποσό της επιχορήγησης που του αναλογεί διαθέτει κάθε Δήμος στις επιτροπές των σχολείων της χωρικής του αρμοδιότητας.
Στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και εκείνες για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Κατά το 2011 η επιχορήγηση ανήλθε συνολικά στο ποσό των 100.000.000,00 € και κατανεμήθηκε σε τέσσερις φάσεις με την έκδοση ισάριθμων αποφάσεων του Υπουργού. Με την 3η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2011, οι Δήμοι της Χώρας επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 20.000.000 €.
Έτσι, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους όσα σχολεία δεν είχαν προμηθευτεί έως τότε πετρέλαιο, είχαν στη διάθεσή τους πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών θέρμανσης των μαθητών. Αρκεί οι Δήμοι να φρόντιζαν εγκαίρως για την προώθηση των πιστώσεων στις οικείες σχολικές επιτροπές

 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
116.659,05
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
9.695,38
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
34.633,73

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου