Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Από τα θρανία θα περάσουν οι περί τους 13.000 διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, ώστε να οργανώσουν την αυτοαξιολόγηση των σχολείων τους από την επόμενη σχολική χρονιά. Η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί στους περίπου 150.000 εκπαιδευτικούς από τα νηπιαγωγεία έως και τα λύκεια από την επόμενη σχολική χρονιά 2012-2013. Ειδικότερα,  το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι έως το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς θα επιμορφωθούν οι διευθυντές των σχολείων και.....
οι σχολικοί σύμβουλοι που έχουν επιλεγεί για την οργάνωση της αυτοαξιολόγησης των σχολικών συμβούλων. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης μελετώνται πέντε πεδία της σχολικής διαδικασίας: τα μέσα-πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό, η οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, το κλίμα και οι σχέσεις στο σχολείο, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Πάντως, από το πρόγραμμα εθελοντικής αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών την τρέχουσα σχολική χρονιά 2011-12 (οργανώθηκε από το Παρατηρητήριο Αξιολόγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με συμμετοχή περίπου 6.500 εκπαιδευτικών) προέκυψε ότι ο ένας στους δύο ζητεί από το υπουργείο Παιδείας να πάρει μέτρα για την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, καθώς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην επιστήμη τους με το πέρασμα των χρόνων μετά τον διορισμό τους. Επίσης, ζητούν καλύτερες υποδομές και εξοπλισμό για τα σχολεία.
Από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.