Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΥ Α' ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ


Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας απονεμήθηκε ο βαθμός Α' στους Σχολικούς Συμβούλους (για το χρόνο άσκησης της θητείας τους).