Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Σας  ενημερώνουμε ότι η πίστωση των λογαριασμών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τον Ιούνιο θα γίνει στις 15 του μήνα  επειδή η μισθοδοσία πραγματοποιείται πλέον μέσω ενιαίας αρχής πληρωμών.
Παρακαλούμε τους Διευθυντές και τους Προϊστάμενους των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ν. Καστοριάς να φροντίσουν, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί.