Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση


Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 7-5-12 και ώρα 6.30 μ.μ. στο 4ο Δημοτικό σχολείο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
  • Εισήγηση της Δ.Ο.Ε. για το διεκδικητικό πλαίσιο. Συζήτηση και έγκριση. Προτάσεις για το διεκδικητικό πλαισιο της 81ης Γ.Σ. του κλάδου.
  • Συζήτηση-προτάσεις για τη συνδρομή στη Δ.Ο.Ε.
  • Αξιολόγηση συναδέλφων ειδικής αγωγής μέσω Ε.Σ.Π.Α. Η αξιολόγηση γενικότερα.
                                                                                   
                                                                                                             Το Δ.Σ.