Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών


Τρίτη, 05 Ιούνιος 2012 11:55 | Συντάχθηκε απο τον/την Δ.Π.Ε. Καστοριάς


Καλούνται οι δάσκαλοι των σχολικών μονάδων στις οποίες διαπιστώθηκε υπεραριθμία να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι και να τοποθετηθούν ως υπεράριθμοι εντός τριών (3) ημερών, από Τρίτη 5-6-2012 έως και Πέμπτη 7-6-2012. Επισημαίνεται ότι την υπεύθυνη δήλωση θα την υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από το αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
Με το πέρας της προθεσμίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε θα χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους κάθε σχολικής μονάδας οι οποίοι θα κληθούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στις κενές οργανικές θέσεις, όπου θα τοποθετηθούν σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: