Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


Πού ψηφίζουμε
Όλοι οι συνάδελφοι Π.Ε. που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες ευθύνης του Συλλόγου μας θα ψηφίσουν στο 4ο Δ.Σ. Καστοριάς .
Η εκλογή γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα.
Ψηφοδέλτια
Τα ψηφοδέλτια έχουν χρώμα λευκό, πράσινο και γαλάζιο.
  • Τα λευκά περιλαμβάνουν τους υποψήφιους κάθε συνδυασμού για τα περιφερειακά (ΠΥΣΠΕ) ,
  • Τα γαλάζια τους υποψήφιους για τα ανώτερα περιφερειακά (ΑΠΥΣΠΕ)
  • Τα πράσινα τους υποψηφίους για τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ) .
Καθένα από τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνει αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψήφιων αιρετών μελών.
Ψηφοφορία
Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την εφορευτική επιτροπή τρεις δέσμες ψηφοδελτίων (μία για κάθε συμβούλιο ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) όλων των συνδυασμών και, αφού σημειώσει τους σταυρούς προτίμησης, τοποθετεί:
α) ένα από τα λευκά ψηφοδέλτια εντός λευκού φακέλου,
β) ένα από τα γαλάζια ψηφοδέλτια εντός γαλάζιου φακέλου,
γ) ένα από τα πράσινα ψηφοδέλτια εντός πράσινου φακέλου.
Στη συνέχεια σφραγίζει τους φακέλους και τους ρίπτει στην αντίστοιχη ψηφοδόχο.
Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει στο οικείο ψηφοδέλτιο μέχρι δύο σταυρούς για τους υποψήφιους του ίδιου συνδυασμού.
Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την αστυνομική ταυτότητα αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματά τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστό πίνακα με τη σειρά που ψηφίζουν, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό τους και το σχολείο ή την υπηρεσία όπου υπηρετούν.
Οι εκλογές αυτές γίνονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Π.Ε. Καστοριάς και όχι του Συλλόγου. Ψηφίζουν όλοι οι συνάδελφοι ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ των μελών από το σύλλογο.